Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2019, PGE Narodowy 25.07.2019
(2019-07-25)
Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2019, PGE Narodowy 25.07.2019

PGE Stadion Narodowy w Warszawie

Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

logo v1m.jpg

Kongres Pożarnictwa to coroczna konferencja z 14 letnią już tradycją poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych celem której jest popularyzacja i podnoszenie świadomości pożarowej, wymiana wiedzy i doświadczeń podczas spotkań z praktykami z branży oraz gośćmi specjalnymi każdej z edycji.

Do udziału w kongresie w szczególności zapraszamy rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i projektantów, projektantów instalacji niskoprądowych, architektów i firmy wykonawcze, zarządców budynków, instalatorów jak również deweloperów, inwestorów, pracowników naukowych i studentów, zawodową oraz ochotniczą straż pożarną, a także przedstawicieli instytutów naukowych i badawczych, administrację państwową samorzadową i wojewódzką oraz miejskie i gminne samorządy lokalne.

Już 25 lipca2019,DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWY! Nie może Cię zabraknąć! Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 20191! Jedno z najbardziej znanych w Polsce wydarzeń dla projektantów, instalatorów, specjalistów ppoż,wykonawców i inwestorów branży budowlanej poruszający kwestie projektowania i bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz osób w nich przebywających ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej.

W jednym czasie i miejscu–bieżące, najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony ppożj i zabezpieczeń technicznych budynków. Konfrontacja przepisów z ich realizacją w praktyce na różnych etapach od projektu po odbiory i eksploatację. Szereg testów, pokazów, warsztatów technicznych.Całodzienna wystawa światowych marek w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Dedykowana projektantom i wykonawcom Strefa Fire i Security, a w niej rozwiązania z zakresu biernej i aktywnej ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in.HVAC, BMS, CCTV, SAP, SSP, UPS, DSO, SSWIN, KD, RCP, AKPiA.

Wykłady uznanych, wysokiej klasy ekspertów i specjalistów w dziedzinie projektowania i bezpieczeństwa pożarowego, ekspertów SGSP, CNBOP-PIB, SFPE-SIBP, stowarzyszeń branżowych, uczelni i ośrodków naukowo-badawczych. Liczne casestudy najbardziej prestiżowych inwestycji budowlanych w kraju. A to wszystko już w lipcu!  Podczas największej konferencji pożarowej w kraju! 1000 projektantów, wykonawców i specjalistów ppoż, 250 reprezentantów przedstawicieli dostawców najnowszych technologii i rozwiązań, najbardziej prestiżowe projekty i budowle. Patronat uznanych instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń i blisko 60 przedstawicieli prasy i mediów. Dla pasjonatów pokazy umundurowania i wyposażenia dla funkcjonariuszy służb od straży, policji po wojsko, a także pokazy technik ratownictwa medycznego. 

Kongres to idealne miejsce, aby projektanci, instalatorzy, ekipy wykonawcze i montażowe, a także integratorzy systemów i służby serwisowe uzyskali wsparcie techniczne w zakresie nurtujących ich tematów. Udział w kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest BEZPŁATNY. Zarezerwuj swój czas! Będziesz mógł zasięgnąć bezpłatnych porad i konsultacji z zakresu prawidłowej interpretacji przepisów, prawa budowlanego, dochodzenia odszkodowań, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów. Przez cały dzień do dyspozycji uczestników dostępni będą Konsultanci: Eksperci branżowi i Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy służyć będą swoją wiedzą i doświadczeniem.

POZNAJ SZCZEGÓŁY:
REJESTRACJA - WEŹ UDZIAŁ: http://fire-expo.pl/rejestracja/
POBIERZ PROGRAM KONGRESU: http://fire-expo.pl/#harmonogram
POZNAJ SYLWETKI EKSPERTÓW: http://fire-expo.pl/#rada-programowa
TO ZOBACZYSZ na FIRE | SECURITY EXPO EXPO2019: http://fire-expo.pl/
MASZ PROBLEM NA BUDOWIE? – SKONSULTUJ GO BEZPŁATNIE Z RZECZOZNAWCĄ DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ


NOWOŚCI KONGRESOWE W PIGUŁCE:
•    Wymagania stawiane napędom do klap odcinających wentylacji bytowej i pożarowej
•    Projektowane zmiany w zasadach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
•    Rewolucja w przepisach o odpadach – operaty pożarowe
•    Projektowanie instalacji tryskaczowych za pomocą Aplikacji LIFEcad
•    Wymagania dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz okablowania przy aranżacji przestrzeni biurowych
•    System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej i w obiektach przemysłowych
•    Bezpieczeństwo pożarowe budynków biurowych,także w fazie budowy. Studium przypadku: "Pożar budynku na budowie kompleksu The Warsaw Hub w Warszawie"
•    Integracja systemów bezpieczeństwa na przykładzie Portu Praskiego
•    Wpływ instalacji oddymiania oraz stałych urządzeń gaśniczych na warunki ewakuacji i wymagania budowlane
•    Konieczność dostosowywania funkcjonujących budynków do nowych wymagań przepisów - zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania budynku i jej konsekwencje
•    Mity vs technologia. Kryteria bezpiecznej transmisji bezprzewodowej w systemach SSP
•    Kable i przewody do instalacji przeciwpożarowych
•    Wymagania CPR dla kabli – Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)
•    Komponenty i systemy dla ciepła, klimatyzacji, dystrybucji wody sanitarnej do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych,przemysłowych i komercyjnych
•    RATOWANIE w „inny sposób” w świetle wymagań pożarowych Dyrektywy 305/2011, rozwiązania praktyczne
•    Integracja i współdziałanie systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i sygnalizacji pożaru jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu
•    Praktyczne stosowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla dachów płaskich
•    Bezpieczeństwo pożarowe magazynów z poziomami roboczymi
•    Próbka badawcza a końcowe zastosowanie wyrobu budowlanego – dokumentacja
•    BIM w praktyce projektowania bezpieczeństwa pożarowego
•    Kolorystyka i design w systemach i technologiach bezpieczeństwa
•    „Projektant – gdzie diabeł nie może” - niestandardowe rozwiązania projektowe
•    Zapobieganie wybuchom oraz pożarom pyłów poprzez wykrywanie i gaszenie iskier
•    Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale serii IGNIS 2500
•    Nowe kierunki w detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych
•    Ciągłość zasilania i sterowania w warunkach pożaru
•    Ochrona przeciwprzepięciowa
•    Szkło komórkowe jako izolacja przed ogniem i toksycznymi gazami
•    Mgła wodna w miejscach użyteczności publicznej, hotelach, muzeach czy zabytkowych budynkach
•    Zbiorniki zapasu wody p.poż i technologicznej – projektowanie, montaż i konserwacja w praktyce
•    Systemy przesyłowe umożliwiające bezpieczną i wydajną dystrybucję gazu
•    Bezpieczeństwo danych, ochrona serwerowni
•    Bezpieczeństwo i monitoring: budynków, magazynów, kolei, składowisk/spalarni i lasów
•    Testów:GEMOS integracja wszystkich systemów związanych z bezpieczeństwem w budynku, FPM+ zintegrowana matryca sterowania urządzeniami ppoż,nowoczesnego systemu gaszenia zgodne z NFPA 2001 oraz UL2127, interfejsów użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator) - analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów różnicowania ciśnień FRANEC RC, systemów przewodów oddymiających typu PD, Sterowanie i kontrola w systemach wentylacji pożarowej (TSZ-200)
•    Pokazów:Radiowych systemów sygnalizacji pożarowej, najnowszej seria zasilaczy przeciwpożarowych  EN54C i EN54M, zraszaczy i głowic zraszających CMD K200(CNBOP i VdS), pożarniczych węży tłocznych i ssawnych, innowacyjne symulatory ewakuacji ludzi z płonącego budynku, detektorów gazów (przekaźnikowe, z komunikacją MODBUS), tablice sygnalizacyjne, osłony do detektorów, sygnalizatory optyczno-akustyczne, detektory kondensacji pary wodnej, przetworniki różnicy ciśnień, presostaty
•    Zabudowa szachtów instalacyjnych, pionów suchych i nawodnionych
•    Projektowanie, wykonywanie i konserwacja systemów ochrony odgromowej z zastosowaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera
•    Automatyka zasilająco – sterująca
•    Zwalczanie pożarów w zarodku – wymagania i szkolenia dla pracowników firm i ekip budowlanych
•    Systemy przeciwpożarowe w procesach przemysłowych
•    Oferta naukowo-badawcza instytutów i jednostek uczelnianych…. i wiele innych

wejdź na www.fire-expo.pl

Kontakt z Organizatorem
Bezpośr. inf.  Ewa Dziatkowska
Creator/ Koordynator Projektu
tel.: +48 22 678 58 25, 500 66 22 37
e-mail: e.dziatkowska@dndproject.com.pl
www.fire-expo.pl, www.dndproject.com.pl

kp.jpg

Kongres to największe renomowane wydarzenie w branży, w tej formule. Od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży. To miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów i osobistości środowisk związanych z bezpieczeństwem pożarowym, przemysłem, architekturą, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów, firm budowlanych iprewentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego obiektów, osób i ochrony mienia.
 


klimatyzacje_rgb1.png

Patronem Medialnym Wydarzenia