Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
Już 27 lipca na PGE Narodowym - Kongres Pożarnictwa FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017
(2017-07-03)
kp17n.jpg
 
FIRE|EXPO 2017 to jedna z największych specjalistycznych konferencji branży przeciwpożarowej w tej edycji również z rozszerzonym działem security. Tegoroczne wydarzenie jest już 14 ogólnopolską edycją Kongresu Pożarnictwa organizowaną od kilkunastu lat w lipcu w Warszawie a od 4 edycji na stadionie PGE Narodowym.

Kongres jest inicjatywą edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa, o ugruntowanej tradycji, ciesząca się bardzo dobrą reputacją w środowisku naukowym i branżowym tj.: m.in.  przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, członków służb i organizacji ratowniczych, bhp, projektantów i uczestników procesów budowlanych, administracji państwowej i samorządowej.

Celem kongresu jest stworzenie przestrzeni do debaty i wymiany doświadczeń, rozwijanie oraz propagowanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie szeroko pojętych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, prewencją i profilaktyką pożarową, analizą, oceną ryzyka i zarządzaniem kryzysowym. Skupia i integruje podmioty, które działają w różnych obszarach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Wydarzenie jest bezpłatne dla uczestników i ma celu upowszechnianie i podnoszenie świadomości pożarowej w dziedzinie bezpieczeństwa podczas spotkań z praktykami, wysokiej klasy ekspertami branży przeciwpożarowej oraz gośćmi specjalnymi każdej z edycji.

W programie konferencji oprócz specjalistycznych wykładów, wskazania dobrych praktyk ważnym elementem jest omówienie istotnych zmian w przepisach i warunkach ochrony przeciwpożarowej. Kongres co roku gromadzi blisko 1000 uczestników związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

Konferencja odbędzie się w Strefie BIZNES PGE Stadionu Narodowego w Warszawie w terminie 27 lipca 2017 roku w samym sercu Warszawy, miejscu prestiżowym, doskonałym pod względem wizerunkowym, lokalizacyjnym i komunikacyjnym zapewniającym niezwykle wysoki i nowoczesny standard dla rangi kongresu ze specjalną strefą bezpłatnego parkowania dla Gości kongresu.

Kongresowi corocznie towarzyszą wykłady eksperckie, wystawy wiodących firm z branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej oraz pokazy systemów i rozwiązań projektowych i wykonawczych.  Bieżąca edycja to szereg nowości produktowych, pokazów działania systemów oraz wykładów poświęconych problematyce projektowej, odbiorowej obiektów oraz aktualnym zmianom w przepisach. Podobnie jak w latach ubiegłych oprawę merytoryczną zapewnią wybitni Eksperci i specjaliści m.in. w dziedzinie architektury, pożarnictwa, projektowania, ochrony środowiska.

Konferencji tradycyjnie towarzyszy wystawa rozwiązań i systemów FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017,  które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi w obliczu wystąpienia zagrożenia pożarem oraz ocenę efektywności działania rozwiązań funkcjonujących w Polsce przy różnych scenariuszach rozwoju pożaru. Wymiana doświadczeń, testowanie rozwiązań! Wiedza i praktyka w jednym miejscu to główne walory wydarzenia. Poznaj program i nowości tegorocznej edycji KONGRESU POŻARNICTWA FIRE|EXPO 2017 wejdź na www.fire-expo.pl. Udział w kongresie jest całkowicie BEZPŁATNY!
 
Bieżąca edycja podobnie jak w latach ubiegłych oprócz bogatej merytoryki, którą gwarantuje Rada Programowa złożona z 16 ekspertów, wybitnej klasy specjalistów pożarnictwa i praktyków, posiada bogaty program wydarzeń towarzyszących, paneli dyskusyjnych, pokazów oraz przestrzeni testowych. Nadzór Merytoryczny nad Kongresem zapewniają: CNBOP-PIB, CIOP-PIB, SGSP,  POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, PZU LAB, PISA, ZOSP RP, POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Laboratorium Techniki Wysokich i Niskich Napięć Wydział Elektryczny, SIBP, IBP NODEX oraz liczne grono niezależnych ekspertów, praktyków i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń p.poż.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. tematy związane z:

  -  oddymianiem w budynkach średniowysokich i wysokich poprzez analizę problemu dla klatek schodowych i wskazania rozwiązań na podstawie zaprojektowanych i zrealizowanych budynków. Uczestnicy dowiedzą się m.in.  jak spełnić wymagania prawne i standardy techniczne do projektowania, jak nie popełniać błędów oraz jaka jest rola Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania.

Wśród tematów nie zabraknie również zagadnień z zakresu:

    Współpracy automatyki pożarowej z działaniami straży pożarnej w budynku użyteczności publicznej,
    Oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji,  
    Konserwacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych,
    Ograniczeń czynników ryzyka i ich znaczenia w występowaniu zdarzeń pożarowych
    Zmian w warunkach bezpieczeństwa pożarowego dla budynków
    Założenia i wyzwania wynikające z wdrożenia Dyrektywy Seveso III oraz przyczyny i skutki pożaru w Czechowicach
    Problemy z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli
    Aluminiowe systemy przeszklonych przegród przeiwpożarowych, drzwi, przegród i fasad. Nowości w ofercie.
    Mobilne Systemy Ochrony Przeciwpowodziowej IBS – skuteczna ochrona przed żywiołem
    System zasilania DSO (szybki i prosty dobór zasilaczy przy pomocy aplikacji „CONFI DSO”. Nowości produktowe.
    Zbiorniki zapasu wody p.poż i technologicznej
    Nowości w systemie bezprzewodowym Sagittarius
    Reaktywne systemy ogniochronne do zabezpieczania konstrukcji stalowych. Rola i zadania uczestników procesu w tym rola projektanta w kontekście eurokodów studium przypadków

Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce. Szczególnie zapraszamy rzeczoznawców pożarowych i projektantów systemów wentylacyjnych, architektów i firmy wykonawcze, zarządców budynków mieszkalnych, instalatorów, dystrybutorów i producentów urządzeń przeciwpożarowych, jak również deweloperów, inwestorów, pracowników naukowych i studentów, zawodową oraz ochotniczą straż pożarną, a także przedstawicieli instytucji miejskich, samorządów lokalnych, media branżowe i ogólnopolskie. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 

kongres_pozarnictwa.png

 
Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej fire-expo.pl. Rejestracja od 1 lipca 2017 roku i potrwa do wyczerpania się miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzyma MATERIAŁY EDUKACYJNE! Poznaj program i nowości tegorocznej edycji KONGRESU POŻARNICTWA FIRE|EXPO 2017 wejdź na www.fire-expo.pl


klimatyzacje_rgb1.png

Patronem Medialnym Wydarzenia