Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
ELEKTROTECHNIKA 2017 - XV Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń
(2017-01-16)


17.png

Targi ELEKTROTECHNIKA
na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych w Polsce. Przeznaczone są dla producentów i dystrybutorów sprzętu niskiego i średniego napięcia oraz systemów alarmowych. Miejscem Targów jest Centrum Wystawiennicze EXPO XXI w Warszawie. Równolegle z Targami ELEKTROTECHNIKA odbywają się Targi ŚWIATŁO (www.lightfair.pl).

Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.

Swoją popularność Targi ELEKTROTECHNIKA zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie.

Konferencje, szkolenia i warsztaty od lat są integralnym elementem Targów ELEKTROTECHNIKA. Najważniejsze wydarzenie to cykl szkoleń dla projektantów instalacji elektrycznych oraz wyższej kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za nadzór, wykonawstwo, inwestycje oraz eksploatację instalacji w różnego typu obiektach organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Tematyka szkoleń w 2017 roku:
    Zmiany w prawie budowlanym i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie
    Prawo autorskie a nadzór budowlany
    Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych
    Programy do projektowania i kosztorysowania instalacji elektrycznych
    Skuteczna ochrona przepięciowa budynków przemysłowych i mieszkalnych
    Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa, w tym w obiektach wysokich (maszty kominy, budynki wysokie)
    Zasady dopuszczania do obrotu na terenie UE materiałów elektrycznych i budowlanych
    Aparatura modułowa do zabezpieczenia instalacji niskiego napięcia w budownictwie mieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej oraz przemyśle
    Analiza zużycia energii elektrycznej w obiektach przemysłowych i budynkach biurowych
    Analizatory zużycia energii
    Systemy zarządzania energią w obiektach budowlanych + analiza zużycia energii
    Przyrządy do pomiaru jakości energii
    Kamery termowizyjne do zastosowań w budownictwie, energetyce i przemyśle
    Budynki o niemal zerowym zużyciu energii
    Budynki pasywne
    Projektowanie instalacji OZE
    Instalacje fotowoltaiczne i małe elektrownie wiatrowe
    Ochrona przed przepięciami dla systemów fotowoltaicznych
    Systemy wentylacji i klimatyzacji a energooszczędność, zastosowanie wymienników do odzysku ciepła oraz wykorzystanie pośredniego chłodzenia wypartego
    Wyższe harmoniczne + kompensacja mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych i instalacjach elektrycznych
    Budowa i modernizacja linii napowietrznych
    Sieci energetyczne i magazyny energii
    Inteligentne technologie w sieciach dystrybucyjnych
    Spadki napięcia w istniejących instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych
    Koszty energii i metodyka ich wyznaczania w instalacjach elektrycznych ze sterowaniem
    Inteligentne liczniki energii elektrycznej
    Zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym w obiektach przemysłowych, biurowych i mieszkalnych
    Dobór aparatów i urządzeń zabezpieczających – ograniczniki mocy umownej
    Nowoczesne rozdzielnice nn w stacjach transformatorowych
    Rozdzielnice wnętrzowe SN w izolacji gazowej lub powietrznej przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej przy znamionowym napięciu do 24 kV we wnętrzowych oraz kontenerowych stacjach transformatorowych
    Kompaktowe rozdzielnice SN i nn
    Klimatyzatory do szaf sterowniczych – nowa generacja klimatyzatorów do szaf sterowniczych
    Zasilanie gwarantowane, UPSy
    Obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa UPS
    Zasilacze UPS do małych i średnich data center, zasilania procesów technologicznych, zabezpieczenia sieci teleinformacyjnych, systemów monitoringu   oraz zastosowań medycznych
    Zasilanie w systemach p.poż.i security
    Nowości w automatyce budynkowej - automatyka budynkowa do domów, mieszkań i budynków użyteczności publicznej
    Nowoczesny osprzęt elektroinstalacyjny
    Obudowy instalacyjne
    Systemy prowadzenia kabli – rury ziemne, rury ochronne z tworzyw sztucznych, systemy korytek, kanały parapetowe do rozprowadzania instalacji we wnętrzach, ochronne rury i przepusty
    Kable i przewody – wymagania
    Bezhalonowe przewody dla przemysłowego Ethernetu, kable dla instalacji fotowoltaicznych
    Styki i końcówki kablowe
    Izolacja kabli i przewodów stosowane materiały i ich właściwości
    Korytka kablowe do szybkiego montażu
    Systemy inteligentnego oświetlenia
    Projektowanie oświetlenia ulicznego
    Inteligentne systemy oświetlenia drogowego
    Regulatory i sterowniki do źródeł światła LED
    Oświetlenie awaryjne - kompendium wiedzy dla projektanta

W ramach warsztatów odbedzie się również szkolenie „Kiedy opłaca się stosować odnawialne źródła energii w małej firmie”, organizowane wspólnie z Instytutem Energetyki Odnawialnej.
 
Uczestnicy spotkań dzięki takiej formule Targów mają możliwość skonfrontowania uzyskanych informacji z praktyczną ofertą producentów na stoiskach targowych. Dodatkowo, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Równolegle z Targami odbywa się Wystawa TELETECHNIKA, skupiająca wszystkie specjalności teletechniczne i teleinformacyjne.

Organizator: 

Agencja SOMA
Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa
Tel: 22 649 76 69/71, Fax:22 649 76 83


klimatyzacje_rgb1.png

Partnerem Medialnym Targów