Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
Nowoczesne rozwiązania pomiarowe Testo dla sektora chłodniczego
(2016-08-31)

Detektory czynników chłodniczych spełniające wymagania ustawy F-gazowej
     Obowiązująca w Polsce ustawa F-gazowa nakłada na serwisantów i uprawniony personel techniczny spełnienie licznych wymagań w odniesieniu do stosowanych narzędzi podczas kontroli sprawności instalacji.

W trakcie sprawdzania szczelności instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła nieodzownym przyrządem będzie np. detektor czynników chłodniczych testo 316-3. To przenośne urządzenie wykrywające gaz, umożliwia detekcję nawet najmniejszych wycieków, z wysoką czułością wynoszącą 4g/ rok, co jest potwierdzone dołączonym w standardzie protokołem kalibracyjnym producenta. Dodatkowo, zgodnie z ustawą F-gazową, firma Testo zapewnia także możliwość corocznej kontroli detektora w celu zagwarantowania jego poprawnego działania. Przyrząd spełnia również wymagania norm SAEJ1627 oraz PN-EN 14624.
      Kolejną propozycją Testo w zakresie kontroli sprawności instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła jest detektor testo 316-4. Jest to precyzyjny przyrząd do wykrywania nieszczelności w instalacji, z jeszcze lepszą niż poprzednik, czułością, sięgająca nawet 3g/rok. Użytkownik może zamówić detektor z dodatkowym protokołem sprawdzenia producenta (opcja).
      Zgodnie z ustawą F-gazową, Testo zapewnia także możliwość corocznej kontroli detektorów w celu zagwarantowania jego poprawnego działania. Kontrola taka potwierdzona jest Świadectwem Sprawdzenia wystawionym przez Laboratorium Testo.

testo 316-3_p_ap_iaq_003844.jpg  testo 316-1_p_ap_iaq_004065.jpg

 Rys. 1 Detektory nieszczelności chłodniczych testo 316-3 i testo 316-4

Urządzenia do pomiarów parametrów elektrycznych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instalatorów i serwisantów z sektora HVAC/R, jako światowy lider branży pomiarowej, firma Testo wprowadziła do oferty innowacyjne rozwiązania z sektora pomiarów elektrycznych. Każde z urządzeń do pomiarów elektrycznych, wyróżnia się spośród znanych do tej pory rozwiązań na rynku przynajmniej unikalną cechą.
  
Bezdotykowy detektor napięcia testo 745 charakteryzuje się zmiennym poziomem czułości, dzięki czemu wykrywa napięcie od poziomu 12V, a ponadto odporny jest na zakłócenia wysokich częstotliwości.
testo 745_p_in_oth_005845.jpg  Rys. 2 Detektor napięcia testo 745


Rodzina testerów napięcia testo 750 wyróżnia się wskaźnikiem opartym na technologii światłowodowej, który jest widoczny z każdej strony urządzenia, dzięki czemu pozycja samego urządzenia podczas pomiaru nie ma istotnego wpływu na odczyt informacji o wielkości napięcia.

testo 750-3_p_in_oth_005857.jpg Rys. 3 Tester napięcia testo 750

Dwa modele z serii testo 755 to w pełni automatyczne testery napięcia i natężenia (hybryda testera napięcia z amperomierzem cęgowym z otwartymi cęgami), które w zależności od rodzaju rozpoczętego pomiaru same dobierają mierzony parametr oraz jego zakres. Brak jakichkolwiek elementów sterujących pracą urządzenia ma istotny wpływ na trwałość miernika oraz możliwość uszkodzenia mechanicznego.

testo 755-1 V_p_in_oth_005871.jpgRys. 4 Tester napięcia i natężenia testo 755

Automatyczne multimetry cyfrowe testo 760 łamią wszelkie stereotypy dotyczące pomiarów elektrycznych. Nie posiadają znanego do tej pory pokrętła wyboru funkcji pomiarowej, natomiast wybór mierzonego parametru następuje po podłączeniu przewodów pomiarowych do odpowiedniego gniazda. Zakres pomiarowy dobierany jest automatycznie, więc możliwość popełnienia błędu podczas pomiarów jest ograniczona do minimum. Za wysoką dokładność pomiarów odpowiada funkcja True RMS, natomiast wysoki stopień zabezpieczenia obudowy IP64 gwarantuje możliwość pracy w trudnych warunkach.

testo 760-3 600V_p_in_oth_005890.jpgRys. 5 Multimetr cyfrowy testo 760

Ostatnia seria urządzeń pomiarowych testo 770 to amperomierze cęgowe z innowacyjnym mechanizmem cable-grabTM. Mechanizm ten ułatwia chwycenie jednego z przewodów w ciasnym otoczeniu. Oprócz standardowych funkcji pomiarowych takich jak pomiar natężenia i napięcia, pomiar rezystancji i pojemności, test diody oraz ciągłość obwodu, model testo 770-3 posiada także funkcję pomiaru mocy oraz komunikację Bluetooth ze smartfonem lub tabletem. Dzięki temu istnieje możliwość wykonania dokumentacji pomiarowej i przesłania jej za pomocą wiadomości e-mail.

testo-770-3_front_pdpz.jpg Rys. 6 Amperomierz cęgowy testo 770       
     

Elektroniczne oprawy zaworowe testo 550 i testo 557 Bluetooth
      Mechaniczne urządzenia pomiarowe przez dziesięciolecia były sprawdzonymi narzędziami do oceny stanu operacyjnego systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych. W ostatnich latach, ze względu na postęp technologiczny i rosnącą liczbę przepisów dotyczących poprawy wydajności energetycznej, są z powodzeniem zastępowane przez urządzenia elektroniczne. Mechaniczne oprawy zaworowe nie są wystarczającymi urządzeniami do uzyskania wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa i wydajności badanego systemu. Mierzą one jedynie wysokie i niskie ciśnienie układu chłodzenia. Uciążliwe procedury, czasochłonne pomiary i zbyt wiele możliwych interpretacji wyników pomiarów, może prowadzić do nieefektywnie skonfigurowanych instalacji oraz wiążących się z tym kosztów.
      Rozwiązaniem tych problemów jest możliwość zastosowanie elektronicznych opraw zaworowych. Dzięki wprowadzeniu na rynek przez firmę Testo nowoczesnych urządzeń z serii testo 550/557 użytkownik zyskuje możliwość pomiaru wielu parametrów za pomocą jednego przyrządu: mogą one mierzyć wartości ciśnienia i temperatury lub przeprowadzić test szczelności z równoczesną kompensacją temperatury. Kluczowymi parametrami dla zapewnienia prawidłowego działania układów chłodniczych, pomp ciepła i systemów klimatyzacji są ciśnienie i temperatura czynnika a także temperatura przegrzania i dochłodzenia systemu. Tylko na ich podstawie można określić stan instalacji oraz otrzymać informacje dotyczące bezpieczeństwa operacyjnego i wydajności układu.

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550 Bluetooth
Testo 550
– kompaktowy przyrząd pomiarowy, swoimi wszechstronnymi możliwościami zostawiający konkurencję daleko w tyle. Wyposażony w wytrzymałe sensory ciśnienia do 60 bar po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia, umożliwia szybkie podłączenie do instalacji za pomocą uniwersalnych węży chłodniczych. Zatypowane w pamięci charakterystyki 60-tu najczęściej wykorzystywanych czynników chłodniczych, pozwalają użytkownikowi zapomnieć o ręcznym określaniu temperatury parowania i skraplania, na podstawie tabel przeliczeniowych. Dzięki możliwości podłączenia dwóch zewnętrznych, temperaturowych sond zaciskowych, obie te wartości są rejestrowane w czasie rzeczywistym, zaś różnica pomiędzy nimi jest automatycznie kalkulowana i prezentowana na wyświetlaczu. Dodatkowo, testo 550 jako miernik wielofunkcyjny, pozwala również na wykonanie testu szczelności z równoczesną kompensacją temperatury. Na tej podstawie można określić stan instalacji oraz otrzymać informacje dotyczące wydajności układu. Co więcej, testo 550 wyposażony został w moduł Bluetooth umożliwiający bezpośrednie połączenie z urządzeniami przenośnymi (np. Smartfon, tablet, za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej.

 testo 550_p_in_ref_005387.jpg    testo 557_p_in_ref_005395.jpg

Rys. 7 Elektroniczne oprawy zaworowe testo 550 i testo 557 Bluetooth

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 557 Bluetooth
      4-zaworowa oprawa testo 557 Bluetooth to kolejny dowód iż Testo z powodzeniem zaspokaja wymagania rynku i po raz kolejny podnosi poprzeczkę dla przyrządów pomiarowych dedykowanych do chłodnictwa. Przyrząd umożliwia dokonanie pomiaru wielu parametrów i pozwala na kompleksową ocenę stanu instalacji chłodniczej, czy pomp ciepła w czasie rzeczywistym. Szybki i precyzyjny pomiar pozwolą na oszczędność kosztów i wysoką efektywność pracy. Podobnie jak w modelu testo 550 wykorzystane zostały wytrzymałe sensory o zakresach do 60 bar, zwiększono precyzję pomiaru do 0,5% zakresu pomiarowego, wzmocniono obudowę i wydłużono czas ciągłej pracy baterii do 250 godz. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, w oprawach znacznie uproszczono menu i automatyzację samego urządzenia (np. automatyczne przejście w tryb opróżniania instalacji po podłączeniu sondy do pomiaru próżni). Nowością jest opracowana przez inżynierów Testo zewnętrzna sonda (testo 557) pozwalająca na dokonanie precyzyjnych pomiarów próżni, oparta na sensorze Pirani. Podobnie, jak w testo 550, w pamięci każdego urządzenia zapamiętane są charakterystyki 60 czynników chłodniczych, które użytkownik może samodzielnie aktualizować za pomocą mobilnej aplikacji i modułu Bluetooth wbudowanego w urządzenie.

T2.jpg   T1.jpg   T3.jpg

Rys. 8 Przykładowe zastosowanie opraw zaworowych Testo

Aplikacja mobilna do elektronicznych opraw zaworowych: testo 550 i 557
      Testo przygotowało bezpłatną aplikację do bezprzewodowej integracji urządzeń mobilnych z oprawami testo 550 i testo 557. Aplikacja udostępnia użytkownikowi nowe możliwości szczegółowej analizy i archiwizacji danych z wykonanych pomiarów a dodatkowo bezprzewodowa transmisja danych w znacznym stopniu ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach.. Wykorzystując Smartfon (Android 4.3 i nowsze wersje) możliwy jest wygodny odczyt mierzonych wartości, samodzielna aktualizacja z listy ponad 80 czynników chłodniczych, czy też przygotowanie raportu z analizy. A wszystko to w miejscu pomiaru. Dodatkowo, gotowy raport może być błyskawicznie wygenerowany i wysłany do adresata poprzez urządzenie z zainstalowaną aplikacją. Oszczędza to czas, zwiększając wygodę i elastyczność samych pomiarów.

0_upload_e50da48bd2.png

Rys. 9 Aplikacja mobilna Testo Refrigeration

Wszystko to powoduje, że urządzenia Testo są unikalnymi narzędziami pomiarowymi, znajdującymi zastosowanie w pracy z najbardziej wymagającymi instalacjami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi. Dołącz z nami do profesjonalistów - wybierz pomiar cyfrowy.