Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
Wszystko o ochronie przeciwpożarowej zabytków
(2016-07-27)
Podczas 4. edycji  Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO Państwowa Straż Pożarna zorganizuje stoisko poświęcone ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Specjaliści z dziedziny przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej poprowadzą szereg wykładów i prezentacji. Targi odbędą się w dniach 5-7 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych to jedno z kluczowych zagadnień omawianych podczas Targów Dziedzictwo. Wiodącym wystawcą z tego zakresu będzie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wraz z zaproszonymi przez nią jednostkami: Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkołą Główną Służby Pożarniczej. W ciągu trzech dni odwiedzający będą mogli wysłuchać wykładów i prelekcji, a także zapoznać się ze sposobami postępowania na przykładach konkretnych zdarzeń.

Wyzwania w ochronie zabytków
Skuteczna ochrona przeciwpożarowa zabytków wymaga skoordynowanych działań i współpracy różnych jednostek. Każdy obiekt wymaga zastosowania innych zabezpieczeń i rozwiązań. Wynika to z charakteru zabytku, użytego materiału budowlanego, dostępnych dróg dojazdowych oraz zasobów sztuki, które mieszczą się w środku. Poza tym służby muszą uwzględniać źródło powstałych zagrożeń - od powodowanych celowo, przez wadliwe działanie instalacji po zdarzenia będące wynikiem warunków atmosferycznych.

Podczas prelekcji eksperci omówią przygotowanie na wypadek zaistnienia zagrożeń oraz najkorzystniejsze rozwiązania. Nie zabraknie także zagadnień związanych z opracowywaniem instrukcji bezpieczeństwa, ewakuacji osób i zbiorów oraz innowacyjnymi systemami zarządzania bezpieczeństwem. Będzie również mowa o wyposażeniu, technicznych systemach zabezpieczeń czy obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych.

Organizatorzy oraz patroni honorowi Targów Dziedzictwo
Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios. Targi zostały objęte patronatem honorowym: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Adama Struzika - marszałka województwa mazowieckiego, Hanny Gronkiewicz-Waltz - prezydent m.st. Warszawy, ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa - biskupa Diecezji Włocławskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy - prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dr. Wojciecha Woźniaka - naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, dr. Tomasza Makowskiego - dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego - komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują: dr hab. Magdalena Gawin - podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Barbara Jezierska - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Więcej informacji na www.targidziedzictwo.pl

Kontakt PR:
Joanna Kuźma, Lawenda Public Relations,
joanna@lawendapr.com, tel. 502 096 072

Agnieszka Kuźma-Filipek, Lawenda Public Relations,
agnieszka@lawendapr.com, tel. 601 99 10 89

Ewa Prochowicz, koordynator działu marketingu, MT Targi Polska,
eprochowicz@mttargi.pl, tel. 22 529 39 26


MT Targi Polska to jeden z wiodących w Polsce i największy na rynku warszawskim organizator imprez targowych. Firma organizuje 8 imprez wystawienniczych, które rocznie gromadzą ponad 2000 wystawców i 80 000 zwiedzających. W kalendarium znajdują się targi, które bardzo dobrze znane są za granicą, a w Polsce zyskały miano najważniejszych wydarzeń targowych. Są to: EuroGastro, EuroLab, CrimeLab, TT Warsaw, Lato, WorldHotel, Dziedzictwo oraz Infrastruktura.

Firma MT Targi Polska bierze udział w ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego pt. „Targi dają więcej! Czasu, kontaktów, wiedzy, pieniędzy”. Celem kampanii jest budowanie pozytywnego wizerunku imprez targowych, zachęcenie Polaków do ich odwiedzania i skorzystania z kompleksowej oferty. Dzięki targom zarówno zwiedzający, jak i przede wszystkim przedsiębiorcy zyskują nowych klientów, oszczędzają czas, bogacą się w wiedzę i rozległe kontakty oraz rozwijają swoje pasje. Więcej informacji na stronie www.targidajawiecej.pl.