Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
Nagrody Branżowe DELTA, PASCAL oraz nagrody specjalne Zarządu Stowarzyszenia Polska Wentylacja przyznane
(2015-03-25)

Podczas tegorocznej, 13. edycji  Międzynarodowych Targów Techniki Wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA, organizowanych przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, odbyła się uroczysta Gala Branżowa. Trzeciego marca, w obecności 400 gości, ogłoszono laureatów Nagród branżowych przyznawanych przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Po raz pierwszy Stowarzyszenie przyznało nagrody DELTA, PASCAL oraz nagrody specjalne Zarządu.

Nagrody są wyrazem uznania dla osiągnięć firm i osób - dostawców urządzeń i technologii, firm wykonawczych i biur projektów, a także wyróżniających się osobowości branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Nagrody Stowarzyszenia Polska Wentylacja są jedynymi w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej, a ich wartość jest tym większa, że są przyznawane przez organizację znającą realia i specyfikę branży. Ponadto formuła przyznawania Nagród Stowarzyszenia Polska Wentylacja jest inicjatywą w pełni niekomercyjną, a procedura wyłaniania laureatów jest obiektywna i transparentna.

delta.jpg

Nagroda Biznesowa DELTA

Stowarzyszenie Polska Wentylacja przeprowadziło analizę ekonomiczną blisko 300 przedsiębiorstw działających w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej: producentów, importerów, firm handlowych i  wykonawców.  Celem analizy, która objęła lata 2010-2014 było określenie tempa rozwoju branży oraz odniesienie kondycji poszczególnych przedsiębiorstw do średniej branżowej.
Nagrody DELTA przyznane najbardziej dynamicznym i skutecznym biznesowo firmom są więc  synonimem pozytywnych zmian i rozwoju biznesu w naszej branży.
Poddane analizie firmy podzielono na trzy grupy wiekowe. Dojrzałe firmy, które w 2015 roku skończą co najmniej 21 lat, te rozwinięte, które skończą co najmniej 11 lat ale nie należą do grupy firm dojrzałych i te najmłodsze, które w 2015 roku skończą co najwyżej 10 lat.
Analizę prowadzono wieloetapowo z założeniem, że badaniu są poddane firmy rzetelnie informujące o swoich wynikach. Po obliczeniach, do nagród DELTA nominowano 44 firmy, których dynamika wzrostu przychodów przy spełnieniu dodatkowych warunków (patrz zasady) w badanym okresie wyniosła co najmniej 105%. Z tego grona laureatami zostały po 3 firmy, których dynamika była najwyższa w każdej kategorii wiekowej.

Nagrody Biznesowe DELTA  2015 otrzymały firmy (w kolejności od najwyższego wyniku):

W kategorii firm działających do 10 lat:
1.    VENTIA Sp. z o.o.
2.    ZYMETRIC Sp. z o.o.
3.    INWEST KLIMA

W kategorii firm działających do 21 lat:
1.    BELIMO SIŁOWNIKI S.A.
2.    EBM-PAPST POLSKA Sp. z o.o.
3.    HALTON Sp. z o.o.

W kategorii firm działających ponad 21 lat:
1.    FRAPOL Sp. z o.o.
2.    ALFACO POLSKA Sp. z o.o.
3.    BEIJER REF POLSKA Sp. z o.o.


Nagrodzone firmy to liderzy naszej branży, którzy rzetelnie informują o swoich wynikach i co najmniej od 2010 roku rozwijają się z sukcesem i z zyskiem, wykazując się ostatnio, na tle branży, najwyższą dynamiką wzrostu sprzedaży.

Nominowani do nagrody DELTA 2015
Kolejność alfabetyczna, nazwy firm skrócone
Dynamika wzrostu przychodów w badanym okresie wyniosła co najmniej 105%


AERECO WENTYLACJA
ALFACO POLSKA
ALNOR
ANG WENTYLACJA
BEIJER REF
BELIMO SIŁOWNIKI
BERLING
BSH KLIMA POLSKA
CENTRUM KLIMA (LINDAB)
DARCO
EBM-PAPST POLSKA
EMERSON NETWORK POWER
FAWENT
FLOWAIR
FRAPOL
GEA REFRIGERATION POLAND
HALTON
HTS
INWEST KLIMA
IRMARK
IZOLA
KARPOL
KLIMAT SOLEC
KLIMAWENT
KLIMAZBYT
KLIMOR
KLINGENBURG INTERNATIONAL
KONWEKTOR
LENNOX POLSKA
MERCURY ENGINEERING POLSKA
ORWAT FILTERTECHNIK
POLONEZ PLUS
SCHIESSL
SCROL
SMAY
SWEGON
SYSTEMAIR
VBW ENGENEERING
VENTIA
VENTURE INDUSTRIES
VTS POLSKA
WENTYLATORY WENTECH
ZHIEL ABEGG
ZYMETRIC

delta_o.jpg

pascal.jpg

Nagroda PASCAL
Stowarzyszenie Polska Wentylacja postanowiło uhonorować wiodące biura projektów  realizujące instalacje wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia budynków, przyznając za zrealizowane projekty specjalne branżowe nagrody - PASCAL 2015.

Ideą Nagród PASCAL 2015 jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, uhonorowanie osób i firm będących autorami instalacji za wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz rzetelność zawodową.
Ideą Nagród PASCAL 2015 jest również podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym i ich wkładu w dzieło budowlane.
Powołana przez Stowarzyszenie Kapituła Nagród wyłoniła laureatów, którzy zostali uhonorowani specjalnymi statuetkami. W skład kapituły weszli dr inż. Leszek Targowski, dr inż. Piotr Bartkiewicz i dr inż. Tomasz Klinke - doświadczeni i szanowani specjaliści branżowi, profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Kapituła oceniała walory koncepcji  projektowych, w szczególności rozwiązania wpływające na racjonalne użytkowanie energii komfort użytkowania budynków.

Równorzędne nagrody otrzymały biura:
POL-CON CONSULTING Sp. z o.o.,
za projekt instalacji w obiekcie MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH,
- WSP POLSKA Sp. z o.o.,
za projekt instalacji w obiekcie BUDYNEK BIUROWY ul. Kruczkowskiego 2, Warszawa,
BURO HAPPOLD POLSKA Sp. z o.o.,
za projekt instalacji w obiekcie NOWA SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH.


Rozwiązania techniczne, które w nagrodzonych projektach instalacji zwróciły szczególną uwagę Kapituły Nagród.

 1bn.jpg
Budynek biurowy, ul. Kruczkowskiego 2 – WSP POLSKA Sp. z o.o.

- Unikatowe rozwiązanie źródła energii – Kogeneracja.
- Umiejętne połączenie generatora gazowego, chillera absorpcyjnego, układu agregatów wody lodowej z wieżą chłodniczą, kotłownią gazową.
- Efektywne energetycznie i technologicznie zbilansowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód w budynku.

3bn.jpg
Nowa Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – BURO HAPPOLD POLSKA Sp. z o.o.

- Dopasowanie systemu HVAC do wysokich wymagań architektonicznych obiektu.
- Autorskie rozwiązania konstrukcji nawiewników (nawiewniki wykonane z drewna).
- Utrzymanie na najwyższym europejskim poziomie parametrów akustycznych systemu.
- System magazynowania chłodu znacząco zmniejszający zapotrzebowanie na „chłód” i pozwalający wykorzystać go w momencie wysokich chwilowych obciążeń cieplnych (np. koncert).
- Szereg rozwiązań racjonalizujących zużycie energii - free-cooling, wysokosprawny odzysk ciepła, zaawansowany system BMS, pełne opomiarowanie energii.

3bn.jpg
Muzeum Historii Żydów Polskich – POL-CON CONSULTING Sp. z o.o.
- Dopasowanie systemu HVAC do wysokich wymagań architektonicznych obiektu.
- Unikatowe rozwiązania nawiewników laminarnych.
- Wykorzystanie masy akumulacyjnej budynku – stropy chłodzące.
- Wykonanie projektu dla wysokich wymagań stawianych środowisku wewnętrznemu (często utrzymanie temperatury i wilgotności w ścisłym reżimie) przy dużej zmienności wymuszeń.
- Szereg rozwiązań racjonalizujących zużycie energii (free-cooling, wysokosprawny odzysk, płynna regulacja pomp, zaawansowany BMS).

pascal_o.jpg

 

ns.jpg

 

Nagrody Specjalne Zarządu Stowarzyszenia Polska Wentylacja

Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja postanowił uhonorować osoby związane
z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną za szczególne dokonania. Celem przyznania Nagród Zarządu było wskazanie osobowości – osób, które odnoszą spektakularne sukcesy, wyróżniają się pomysłami i metodami prowadzenia działalności, są postaciami silnymi, wpływającymi na losy własnych firm, ale także mogące wpływać na obraz branży.

Zarząd jednomyślnie wyróżnił trzy osoby, uzasadniając w każdym wypadku swoją decyzję. Laureatami Nagród Specjalnych Zarządu Stowarzyszenia Polska Wentylacja zostali:

Maciej Głogowski
Za nieszablonowe podejście do marketingu i wzornictwa produktów. Za marketing z własną twarzą i pomysłem, za odwagę w przełamywaniu schematów.
Flowair jako pierwszy udowodnił, że produkt, który nie musi, może dobrze wyglądać i wygląda.
Maciej Głogowski – współwłaściciel firmy FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J.

Grzegorz Mars
Za skuteczne zarządzanie zmianami i zmysł biznesowy, dzięki któremu w krótkim czasie firma Frapol znacząco zwiększyła przychody i umocniła pozycję rynkową.
Grzegorz Mars – Prezes Zarządu Frapol Sp. z o.o.

Józef Darłak
Za to, że rozwinął firmę od niewielkiego warsztatu rzemieślniczego do fabryki na skalę europejską nie tracąc jednocześnie rodzinnego charakteru firmy, zachowując tradycję i wartości.
Józef Darłak – Prezes Zarządu Darco Sp. z o.o.Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest dobrowolną organizacją działającą od 2001 roku, mającą na celu rozwijanie, propagowanie i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwijaniu branży wentylacyjnej oraz upowszechnianie wiedzy na temat wentylacji w budownictwie. Celem Stowarzyszenia jest również szerzenie postaw moralnych w środowisku branży wentylacyjnej. Stowarzyszenie współpracuje z urzędami, instytucjami i organizacjami branżowymi. Jest wydawcą magazynu branżowego Cyrkulacje oraz pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowych Targów Techniki Wentylacyjnej Klimatyzacyjnej i Chłodniczej Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja. Stowarzyszenie jest członkiem Stowarzyszenia Europejskiego Przemysłu Wentylacyjnego EVIA z siedzibą w Brukseli.

Stowarzyszenie Polska Wentylacja
22 542 43 14, spw@wentylacja.org.pl
Wiśniowa 40 B lok. 6, 02-520 Warszawa
www.wentylacja.org.pl    www.forumwentylacja.pl    www.cyrkulacje.pl

Dodatkowe informacje:
Tomasz Trusewicz -  trusewicz@wentylacja.org.pl      tel. 695 050 600
 
Materiał nadesłany przez: Stowarzyszenie Polska Wentylacja
                                    Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

klimatyzacje_rgb1.png